Dzwoń: +48 697-688-228

Teatr Wielki w Łodzi
20. 04. 01
posted by: Joanna Łabeńska

Cz. 2 Jak już pisałem w cz. 1. Żydzi, w swej długiej historii występowali przeciw władzy Rzymian tocząc z nimi heroiczne walki. Wszystkie te zrywy, w latach 66-74 n.e.  zakończyły się klęską w konsekwencji przyniosły zburzenie Jerozolimy i Świątyni, wygnanie Żydów z Palestyny, a także likwidację najstarszej i najludniejszej diaspory egipskiej.

Read More
DZIEJE ŻYDÓW W ŁODZI
20. 04. 01
posted by: Joanna Łabeńska

Do 1782 roku jedynymi Żydami w Łodzi byli arendarze tutejszej karczmy. Zmiany historyczno-polityczne na przełomie XVIII i XIX wieku sprawiły, że rolnicze miasteczko zaczęło się szybko przekształcać w silny ośrodek przemysłowy, a wraz z tym nastąpił napływ ludności żydowskiej.

Read More
Getto Łódzkie
20. 04. 01
posted by: Joanna Łabeńska

Prześladowania ludności żydowskiej w Łodzi rozpoczęły się tuż po wkroczeniu do miasta wojsk hitlerowskich w 1939 roku. Okupanci stopniowo ograniczali swobodę poruszania się Żydów i pozbawiali ich możliwości zarobkowania. 8 II 1940 roku wyszło zarządzenie o utworzeniu dzielnicy żydowskiej, na teren której do 30 IV 1940 roku przesiedlono wszystkich żydowskich mieszkańców Łodzi.

Read More
Początki Żydów w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska

Cz. 1. Tuż przed II Wojną Światową Łódź była, drugim po Warszawie, skupiskiem mieszkańców narodowości żydowskiej na ziemiach Polski.

Read More