Dzwoń: +48 697-688-228

Łódź wielokulturowa

21. 04. 14
posted by: Joanna Łabeńska

Łódź jest jedynym miastem w Polsce, gdzie znajduje się tak duża różnorodność wyznaniowa.

  

ŁÓDŹ WIELOKULTUROWA

Łódź jest siedzibą metropolii łódzkiej, jednej z 14 metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. W jej skład wchodzą archidiecezja łódzka i łowicka. Główną świątynią archidiecezji łódzkiej jest bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Ponadto w Łodzi istnieją placówki starokatolickie reprezentowane przez: Kościół Starokatolicki Mariawitów – diecezja śląsko-łódzka, Kościół Polskokatolicki w RP – parafia Świętej Rodziny, położona w dekanacie warszawsko-łódzkim diecezji warszawskiej oraz Kościół Starokatolicki w RP – który w Łodzi ma swoją stolicę.

W Łodzi swoją siedzibą ma także diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – diecezja łódzko-poznańska, jedna z 6 diecezji w Polsce, utworzona w 1948 (zajmuje największą powierzchnię). Katedrą tej diecezji jest sobór św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Protestantyzm w Łodzi reprezentowany jest przez większość tradycji wyznaniowych, zarówno nurtu ewangelickiego, jak i ewangelicznego. Najwięcej wyznawców posiada Kościół Ewangelicko-Augsburski.

Liczną wspólnotę w mieście tworzą Świadkowie Jehowy należący do 29 zborów. Oprócz tego na terenie miasta swoją działalność prowadzą także inne wspólnoty religijne, m.in. gmina żydowska oraz muzułmańska. W sumie w Łodzi istnieje kilkadziesiąt Kościołów i związków wyznaniowych.

 

1. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI więcej

2. STAROKATOLICKI

 1. Kościół Starokatolicki Mariawitów
 2. Kościół Katolicki Mariawitów
 3. Kościół Starokatolicki w Polsce
 4. Kościół Polskokatolicki w Polsce

3. KOŚCIOŁY WSCHODNIE

 1. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 2. Apostolski Kościół Ormiański

4. KOŚCIOŁY EWANGELICKIE

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski
 2. Kościół Ewangelicko-Reformowany
 3. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

5. KOŚCIOŁY EWANGELIKALNE

 1. Kościół Chrześcijan Baptystów
 2. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 3. Kościół Chrystusowy w RP
 4. Kościół Zielonoświątkowy
 5. Kościół Boży w Chrystusie
 6. Kościół Boży
 7. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
 8. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
 9. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  1. Zbór Łódź-Widzew
  2. Zbór Łódź-Górna
  3. Nieistniejące już zbory - Zbór Łódź-Bałuty

6. RODZIMOWIERSTWO SŁOWIAŃSKIE

7. JUDAIZM - GMINA ŻYDOWSKA

8. ISLAM - GMINA MUZUŁMAŃSKA

9. BUDDYJSKI ZWIĄZEK DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

10. KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

11. ŚWIECKI RUCH MISYJNY "EPIFANIA"

12. ŚWIADKOWIE JEHOWY

 

Źródło: Kościoły i związki wyznaniowe w Łodzi – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Tagi: atrakcje Łodzi, zwiedzanie Łodzi, kościoły w Łodzi, Łódź wielokulturowa, Łódź