Dzwoń: +48 697-688-228

Historia w dolinach zapisana
20. 05. 18
posted by: Joanna Łabeńska

Od tysięcy lat na obszarze naszego regionu kolejne pokolenia zostawiały po sobie świadectwa, które możemy teraz oglądać, zwiedzać, podziwiać.

Read More
Przedborski Park Krajobrazowy
20. 05. 14
posted by: Joanna Łabeńska

Park leży na terenie dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego

Read More
Załęczański Park Krajobrazowy
20. 05. 17
posted by: Joanna Łabeńska

Park leży na terenie dwóch województw: łódzkiego oraz śląskiego. Obszar zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej Jurą Polską, stanowiąc ostatnie północne ogniwo systemu jurajskich parków krajobrazowych.

Read More
Sulejowski Park Krajobrazowy
20. 05. 13
posted by: Joanna Łabeńska

Wydłużony obszar Parku chroni tereny doliny Pilicy na odcinku od Bąkowej Góry do Tomaszowa Mazowieckiego.

Read More
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
20. 05. 16
posted by: Joanna Łabeńska

Najmniejszy park krajobrazowy województwa łódzkiego został powołany w celu ochrony urozmaiconej polodowcowej rzeźby terenu (zlodowacenie warciańskie). Charakteryzuje się ona obecnością licznych wzgórz morenowych, jarów i parowów. Te ostatnie podziwiać można w rezerwacie „Parowy Janinowskie” w postaci ciągu U-kształtnych form o głębokości sięgającej 8 metrów. Park zwany jest geomorfologicznym muzeum form polodowcowych. Z licznych wzgórz w południowej części parku rozciągają się malownicze panoramy widokowe. Typowym elementem PKWŁ są źródliska, z których wypływa wiele rzek, m.in. Bzura i Moszczenica.

Read More
Spalski Park Krajobrazowy
20. 05. 12
posted by: Joanna Łabeńska

W Parku znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach, administrowany przez Kampinoski Park Narodowy.

Read More
Bolimowski Park Krajobrazowy
20. 05. 15
posted by: Joanna Łabeńska

Położony w Środkowej Polsce, na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego, obejmuje obszary dawnych puszcz królewskich.

Read More
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
20. 05. 11
posted by: Joanna Łabeńska

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki – park krajobrazowy położony w województwie łódzkim, na pograniczu powiatów: łaskiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego i bełchatowskiego, w obrębie gmin Widawa, Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Ostrówek, Zduńska Wola, Rusiec i Sędziejowice.

Read More