Dzwoń: +48 697-688-228

Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska

Wirtualny spacer po łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych obejmuje Wystawy prezentujące m.in. prace Władysława Strzemińskiego, a także przybliża przestrzeń uczelni wraz z poszczególnymi wydziałami i przynależącymi do nich pracowniami. 
Rozpocznij spacer

Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska
Cyfrowe Muzeum Teatru Wielkiego
Historia, artyści, orkiestra, kostiumy, afisze... Na scenie i za kulisami... 
Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska
Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi
Obejmuje wszystkie formy artystyczne charakterystyczne dla sztuki nowoczesnej i współczesnej m.in. malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię itp. 
Rozpocznij spacer
Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska
Prezentacja zróżnicowanych tematycznie eksponatów pochodzących z dziewięciu muzealnych kolekcji CMWŁ, uzupełnionych o zbiory biblioteczne oraz obiekty i dokumenty ze zbiorów partnerskich instytucji - Muzeum Miasta Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi. 
Teatr Wielki w Łodzi
13. 11. 16
posted by: Joanna Łabeńska
Kolekcja Sztuki Dawnej w Muzeum - Pałac Herbsta, będącym oddziałem Muzeum Sztuki w Łodzi.
Obejmuje swoim zakresem malarstwo polskie od XVII w. do początków XX w., a także rzeźbę oraz sztukę użytkową.